ผู้เขียน หัวข้อ: การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของ อบต.แม่ต้าน ปี 2565  (อ่าน 1897 ครั้ง)

อบต.แม่ต้าน

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 481
  • Supakit Peamyoo
    • ดูรายละเอียด
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของ อบต.แม่ต้าน ปี 2565
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

V V ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่  V V
- บทสรุปผู้บริหาร https://www.maetanlocal.go.th/File/mam/PrameinPPJ65/00.pdf
- บทที่ 1 บทนำ https://www.maetanlocal.go.th/File/mam/PrameinPPJ65/01.pdf
- บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง https://www.maetanlocal.go.th/File/mam/PrameinPPJ65/02.pdf
- บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย https://www.maetanlocal.go.th/File/mam/PrameinPPJ65/03.pdf
- บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล https://www.maetanlocal.go.th/File/mam/PrameinPPJ65/04.pdf
- บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ https://www.maetanlocal.go.th/File/mam/PrameinPPJ65/05.pdf
- บรรณานุกรม https://www.maetanlocal.go.th/File/mam/PrameinPPJ65/06.pdf
- ภาคผนวก 1 https://www.maetanlocal.go.th/File/mam/PrameinPPJ65/P1.pdf
- ภาคผนวก 2 https://www.maetanlocal.go.th/File/mam/PrameinPPJ65/P2.pdf
- ภาคผนวก 3 https://www.maetanlocal.go.th/File/mam/PrameinPPJ65/P3.pdf
- ภาคผนวก 4 https://www.maetanlocal.go.th/File/mam/PrameinPPJ65/P4.pdf
- ภาคผนวก 5 https://www.maetanlocal.go.th/File/mam/PrameinPPJ65/P5.pdf
Tong_039