สายด่วนผู้บริหาร : 08-5731-4087
....:::: ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน ::::....
I   ติดต่อผู้ดูแลระบบ   I

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี

(พ.ศ.2561-2564)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 

Open File PDF

 

Download File Zip