ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คก.ถนน คสล.ม8-ม.7 14/05/2567
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 14/05/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คก.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.5 07/03/2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้าง คก.ก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ คสล.ม.6 28/02/2567
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา คก.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.7 21/02/2567
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา คก.ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก 20/02/2567
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คก.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.7 12/02/2567
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ปีงบประมาณ 2567 05/02/2567
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาฯ 05/02/2567
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ปีงบประมาณ 2567 02/10/2566
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 27/06/2566
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 2566 10/04/2566
ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23/03/2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) 21/03/2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2566 10/03/2566
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 2566 01/03/2566
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ คสล.พร้อมพนังกันดิน ม.6 28/02/2566
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 2566 27/02/2566
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 27/02/2566
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ต่อเติมปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 24/02/2566
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ม.8 24/02/2566
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.5 ห้วยปูแกง 23/02/2566
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล.ม.3 23/02/2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 22/02/2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 22/02/2566
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2566 20/02/2566
ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PrivacyPolicy) 17/02/2566
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 16/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 07/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการ อปพร. 06/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 03/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 02/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 01/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/01/2566
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ม.4 23/01/2566
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ม.4 23/01/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำดื่ม 10/01/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นฯ 10/01/2565
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.2565 10/01/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 03/01/2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 03/01/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้อครุภัณฑ์สำนักงาน 15/12/2565
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.2565 14/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 06/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กองการศึกษา 29/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา 29/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้อวัสดุงานบ้านงานครัว 29/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำดื่มพร้อมสังฆทานฯ 28/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 28/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง 28/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 28/11/2565
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.2565 28/11/2565
ประกาศ แต่งตั้ง คกก.พิจารณาผลและตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ 19/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 18/11/2565
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 17/11/2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักสำหรับข้าราชการ 16/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ 15/11/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ (บ้านพักข้าราชการ) 15/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10/11/2565
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 03/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ 01/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์ 20/10/2565
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 03/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา 29/09/2565
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 01/09/2565
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.2565 05/08/2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (แบบกระบะเทท้าย) 02/08/2565
ประกาศ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (แบบกระบะเทท้าย) 19/07/2565
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.2565 06/07/2565
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.2565 06/06/2565
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 2565 06/05/2565
ประกาศ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (แบบบรรทุกน้ำ) 20/04/2565
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 2565 05/04/2565
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 13/03/2565
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 2565 04/03/2565
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ 28/02/2565
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ฯ 11/02/2565
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 2565 09/02/2565
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 09/02/2565
ประกาศ นโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครอบผู้ไม่สูบบุหรี่ 07/02/2565
ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงาน 07/02/2565
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 10/01/2565
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน/12/2564 07/01/2565
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน/11/2564 08/12/2564
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 29/11/2564
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบันทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 16/11/2564
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 15/11/2564
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน/10/2564 05/11/2564
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 01/10/2564
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ฯ 14/09/2564
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 09/09/2564
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 09/09/2564
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 09/09/2564
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 09/09/2564
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 09/09/2564
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร ม. 9 31/05/2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร ม. 9 14/05/2564
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายก อบต.แม่ต้าน 23/02/2564
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายก อบต.แม่ต้าน 23/02/2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ถนน คสล. ม.6 - ม.7 09/02/2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ถนน คสล. ม.6 - ม.7 28/01/2564
ประกาศ เรื่อง นโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 22/01/2564
ประกาศ เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่ อบต.แม่ต้าน 13/01/2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11/01/2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.2 ห้วยปางยาง 03/12/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ศพด. 13/08/2563
ยกเลิกประกาศ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 31/07/2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างสะพาน คสล.ม.1 บ้านทุ่งกากอก 22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 15/07/2563
ประกวดราคาจัดซื้อระบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 13/07/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ม.1 08/07/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 01/06/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 08/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนน คสล.ม.8 บ้านอู่หู่ 05/05/2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน/04/2563 30/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ม.8 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างพนังกั้นดิน ม.7 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 13/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.7 13/04/2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 10/04/2563
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้ังใหม่) 10/04/2563
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ การขอใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 10/04/2563
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ เพื่อการอนุญาตโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 10/04/2563
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ การรับชำระภาษีป้าย 10/04/2563
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ เพื่อการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. 10/04/2563
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ เพื่อลงทะเบียนและชื่นคำขอรับงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10/04/2563
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ เพื่อลงทะเบียนและชื่นคำขอรับงินเบี้ยยังชีพความพิการ 10/04/2563
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ เพื่อลงทะเบียนและชื่นคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 10/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างพนังกั้นดิน ม.2 09/04/2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน ม.7 02/04/2563
ประกาศเชิญชวน การประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกั้นดินฯ ม.7 02/04/2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน/03/2563 31/03/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30/03/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30/03/2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 30/03/2563
ประกาศเชิญชวน การประกวดราคาจ้าง ถนน คสล.ม.7 30/03/2563
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินฯ ม.7 27/03/2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 27/03/2563
ประกาศเชิญชวน การประกวดราคาจ้าง ถนน คสล.ม.1 27/03/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27/03/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27/03/2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน/02/2563 28/02/2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ม.7 17/02/2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.7 07/02/2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ม.8 07/02/2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน/01/2563 31/01/2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ถนน คสล.ม.1 23/01/2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ถนน คสล.ม.8 23/01/2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.6 23/01/2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา โครงการขยายประปา ม.5 22/01/2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.6 22/01/2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.5 22/01/2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.5 22/01/2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 22/01/2563
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 บ้านห้วยแมงบ้ง 20/01/2563
ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.8 บ้านอู่หู่ 17/01/2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 06/01/2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน/12/2562 23/12/2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน/11/2562 28/11/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 21/11/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 01/11/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 01/11/2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 31/10/2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน/10/2562 31/10/2562
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ อบต.แม่ต้าน 01/10/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 01/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด1ตัน ขับเคลื่อน4ล้อ 16/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6ตัน 6ล้อ 13/08/2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ขับเครื่อง4ล้อฯ 01/08/2562
ยกเลิกประกาศ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันขับเคลื่อน4ล้อฯ 25/07/2562
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อฯ 10/07/2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 04/07/2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8 บ้านอู่หู่ 10/05/2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8 แกละบือโจะ 10/05/2562
ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 04/05/2562
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 04/05/2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 05/04/2562
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ถนน คสล.ม.8 13/03/2562
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ถนน คสล.ม.7 13/03/2562
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 22/01/2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 09/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ฯ 14/12/2561
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 11/12/2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 27/11/2561
ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 12/11/2561
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 12/11/2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 08/11/2561
การรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) 29/10/2561
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 29/10/2561
ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต พ.ศ.2562 16/10/2561
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 01/10/2561
ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน พ.ศ.2562 01/10/2561
ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี พ.ศ.2562 01/10/2561
การกำหนดเกณฑ์การใข้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2562 01/10/2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 01/10/2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ปรับปรุงต่อเติมอาคารฯ 06/09/2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 04/09/2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 04/09/2561
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง ถนน คสล.ม.8 16/08/2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ 31/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนส่วนกลาง 16/07/2561
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกดีเซล ขนาด1ตัน โดยวิธีคัดเลือก 02/07/2561
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2651 21/06/2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง 21/05/2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการ ถนน คสล.ม.10 พะบอเรโค๊ะ 09/05/2561
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง ถนน คสล.ม.10 พะบอเรโค๊ะ 27/04/2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการ ถนน คสล.ม.10 พะบอเรโค๊ะ 18/04/2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 13/02/2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.7-ม.8 13/02/2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 13/02/2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 13/02/2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 13/02/2561
ประกาศ ยกเลิกประกาศ สอบราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.10 12/02/2561
ประกาศ ยกเลิกประกาศ สอบราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.10 12/02/2561
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.4 07/02/2561
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 02/02/2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 31/01/2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 31/01/2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 30/01/2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/01/2561
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะโข๊ะบิ๊ 29/01/2561
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 23/01/2561
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 23/01/2561
(ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ม.4 บ้านตะโข๊ะบิ๊ 22/01/2561
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 16/01/2561
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉาพะเจาะจง 09/01/2561
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ 09/01/2561
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ 22/12/2560
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 20/12/2560
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 19/12/2560
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/12/2560
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) 14/12/2560
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารกลางวันฯ 13/12/2560
ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560 10/11/2560
ประกาศ เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 09/11/2560
ประกาศ เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 01/11/2560
ประกาศ เรื่อง เปิดเผยข้อมูล ราคากลาง โครงการปรับปรุงบ้านพักฯ 31/10/2560
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 29/09/2560
ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2561 29/09/2560
ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 04/08/2560
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 (เดือน/04/-/06/2560) 31/07/2560
ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.แม่ต้าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 25/07/2560
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 17/07/2560
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน 14/07/2560
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 11/07/2560
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 21/06/2560
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดหาพัสดุฯ 27/04/2560
ประกาศ เรื่อง ที่มาของการกำหนดราคากลางและวีธีการคำนวณราคากลาง คสล.หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปูแกง 21/03/2560
ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริการงานด้วยความสุจริต 28/02/2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 16/02/2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 16/02/2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 08/02/2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 07/02/2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 31/01/2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 26/01/2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 25/01/2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 10/01/2560
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 30/12/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ที่มาของการกำหนดราคากลางและวีธีการคำนวณราคากลาง คสล.หมู่ที่ 3 บ้านตะพิโจ 26/12/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ที่มาของการกำหนดราคากลางและวีธีการคำนวณราคากลาง คสล.หมู่ที่ 3 บ้านมะโอโกร 26/12/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 07/12/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ที่มาของการกำหนดราคากลางและวีธีการคำนวณราคากลาง คสล.หมู่ที่ 2 บ้านลำร้อง 06/12/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ที่มาของการกำหนดราคากลางและวีธีการคำนวณราคากลาง คสล.หมู่ที่ 3 บ้านแม่ต้อคี 06/12/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 14/11/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 08/11/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ 2559 21/10/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ 2559 21/10/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ประปาภูเขา ม.9) 05/09/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ลานอเนกประสงค์) 29/08/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ฝายน้ำล้น.ม.8) 04/08/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
(ปรับปรุงระบบประปาภูเขา)
31/06/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ถนน คสล.ม.3) 23/06/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (โครงการต่อเติม
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ)
18/05/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ถนน คสล.ม.6) 10/05/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ถนน คสล.ม.4) 29/04/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ถนน คสล.ม.10) 10/04/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ถนน คสล.ม.7) 21/03/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ถนน คสล.ม.1) 16/03/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ถนนคสล.ม.2) 15/02/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 26/01/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 08/01/2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 21/12/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (สนามกีฬาฯ) 09/12/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 30/11/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ปรับปรุงบ้านพัก) 16/10/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายก ปฏิบัติราชการฯ 01/10/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดฯ ปฏิบัติราชการฯ 01/10/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดฯ ปฏิบัติราชการฯ 01/10/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัด ปฏิบัติราชการฯ 01/10/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน 16/10/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาซื้อรับส่งวิทยุ (ครั้งที่ 2) 14/09/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาซื้อรับส่งวิทยุ 28/08/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 14/07/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 20/05/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 20/05/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) 24/04/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 01/04/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 31/03/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 30/03/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) 25/03/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 09/03/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 09/02/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 30/01/2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 20/01/2558
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนน คสล. 28/10/2557
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนน คสล. 24/10/2557
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 04/03/2557
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 04/02/2557
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 25/10/2556
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 14/10/2556
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบ 17/01/2556
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 15/10/2555
เปลี่ยนแปลงการเปิดซองสอบราคาตามโครงการงานก่อสร้างฯ 06/09/2555
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 24/08/2555
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 30/07/2555
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 16/07/2555
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 05/07/2555
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 01/03/2555
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 15/02/2555
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ 06/02/2555
ประกาศ เรื่อง ประมูลราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกเทท้ายฯ 20/09/2554
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ฯ 19/09/2554
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ถนน คสล. ม.3) 03/08/2554
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 22/04/2554
ประกาศ เรื่อง ผลสอบราคาจ้าง 10/03/2554
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 21/02/2554
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายก ปฏิบัติราชการฯ 29/11/2556