อบต.แม่ต้าน

หมวดหมู่ทั่วไป

[1] รายงานผลการตรวจสอบการคลัง

[2] แผนอัตรากำลัง

[3] การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ

[4] ผลการประเมิน อบต.แม่ต้าน

[5] คู่มือสำหรับประชาชนในการเข้ารับบริการจาก อบต.แม่ต้าน

[6] สำรวจความต้องการของประชาชน

[7] รายงานการประชุมสา อบต.แม่ต้าน

[8] ข้อมูล Asian

[9] การเลือกตั้ง สมาชิกสาและนายก อบต.แม่ต้าน

[-] เอกสารความรู้ ระเบียบ ต่างๆ

[-] รูปาพกิจกรรม โครงการ ผลการดำเนินงานของ อบต.แม่ต้าน

[-] ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ จัดจ้าง

[-] ร้องเรียน ร้องทุกข์ เสนอแนะ

Additional options

Login

Go to full version