อบต.แม่ต้าน

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

เพียงแค่ติดตั้ง - SMF!

Poll

ท่านต้องการให้ อบต.แม่ต้าน พัฒนาด้านใดมากที่สุด

เส้นทางการคมนาคม
- 1 (100%)
- 0 (0%)
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- 0 (0%)
- 0 (0%)
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
- 0 (0%)
การอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติ
- 0 (0%)
ด้านกีฬาและนันทนาการ
- 0 (0%)
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
- 0 (0%)

Total Members Voted: 1


Pages: [1]

Author Topic: แบบสำรวจความต้องการของประชาชน  (Read 466 times)

039

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 76
  • Supakit Peamyoo
    • View Profile

ขอบคุณทุกท่าน ให้แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
Logged
Tong_039
Pages: [1]