อบต.แม่ต้าน

หมวดหมู่ทั่วไป => รายงานการประชุมสภา => Topic started by: 039 on July 02, 2017, 12:55:14 am

Title: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
Post by: 039 on July 02, 2017, 12:55:14 am
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 17 มิถุนายน 2559
Download File PDF (http://www.maetanlocal.go.th/File/Plan2554/Reader.png) (http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/Niti-2559-2-1-Normal.pdf)

Download File PDF (http://www.maetanlocal.go.th/File/Plan2554/Zip.png) (http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/Niti-2559-2-1-Normal.rar)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/CCI_000144.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/CCI_000145.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/CCI_000146.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/CCI_000147.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/CCI_000148.jpg)