อบต.แม่ต้าน

หมวดหมู่ทั่วไป => รายงานการประชุมสภา => Topic started by: 039 on July 02, 2017, 12:54:00 am

Title: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
Post by: 039 on July 02, 2017, 12:54:00 am
Download File PDF (http://www.maetanlocal.go.th/File/Plan2554/Reader.png) (http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/Niti-2559-1-1-Normal.pdf)

Download File PDF (http://www.maetanlocal.go.th/File/Plan2554/Zip.png) (http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/Niti-2559-1-1-Normal.rar)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/CCI_000124.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/CCI_000125.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/CCI_000126.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/CCI_000127.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/CCI_000129.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/CCI_000130.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/CCI_000131.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/CCI_000132.jpg)