อบต.แม่ต้าน

หมวดหมู่ทั่วไป => คู่มือสำหรับประชาชนในการเข้ารับบริการจาก อบต.แม่ต้าน => Topic started by: 039 on May 25, 2016, 12:27:55 am

Title: การรับชำระาษีป้าย
Post by: 039 on May 25, 2016, 12:27:55 am
การรับชำระาษีป้าย

Download File PDF (http://www.maetanlocal.go.th/File/Plan2554/Reader.png) (http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/People/Tax.pdf)


(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/People/Tax1.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/People/Tax2.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/People/Tax3.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/People/Tax4.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/People/Tax5.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/People/Tax6.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/People/Tax7.jpg)