อบต.แม่ต้าน

หมวดหมู่ทั่วไป => คู่มือสำหรับประชาชนในการเข้ารับบริการจาก อบต.แม่ต้าน => Topic started by: 039 on May 25, 2016, 12:26:37 am

Title: การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
Post by: 039 on May 25, 2016, 12:26:37 am
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

Download File PDF (http://www.maetanlocal.go.th/File/Plan2554/Reader.png) (http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/People/Public.pdf)


(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/People/public1.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/People/public2.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/People/public3.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/People/public4.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/People/public5.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/People/public6.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/People/public7.jpg)