อบต.แม่ต้าน

หมวดหมู่ทั่วไป => ผลการประเมิน อบต.แม่ต้าน => Topic started by: 039 on June 30, 2019, 10:17:41 pm

Title: การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของ อบต.แม่ต้าน ปี 2561
Post by: 039 on June 30, 2019, 10:17:41 pm


(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p001.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p002.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p003.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p004.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p005.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p006.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p007.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p008.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p009.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p010.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p011.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p012.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p013.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p014.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p015.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p016.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p017.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p018.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p019.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p020.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p021.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p022.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p023.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p024.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p025.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p026.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p027.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p028.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p029.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p030.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p031.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p032.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p033.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p034.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p035.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p036.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p037.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p038.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p039.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p040.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p041.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p042.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p043.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p044.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p045.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p046.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p047.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p048.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p049.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p050.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p051.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p052.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p053.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p054.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p055.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p056.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p057.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p058.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p059.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p060.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p061.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p062.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p063.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p064.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p065.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p066.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p067.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p068.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p069.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p070.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p071.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p072.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p073.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p074.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p075.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p076.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p077.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p078.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p079.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p080.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p081.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p082.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p083.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p084.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p085.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/WestTern/WestTern_p086.jpg)

女性在产后的饮食上应该注意营养补充,多吃含蛋白质丰富的食物丰胸方法,还有吃水类丰胸产品,蔬菜水果是必不可少的。其实这些食物不仅是在产后多吃丰胸产品,在产前怀孕的时候也要多吃。乳房的保养护理少不了与之息息相关的胸罩酒酿蛋丰胸产品,胸罩是保护乳房和维持乳房形态的帮手,所以产后乳房的保养在选择胸罩方面要很注意。其实从女性怀孕开始就应该根据胸部的变化来选择胸罩粉嫩公主,不要穿得太松也不要太紧。