อบต.แม่ต้าน

หมวดหมู่ทั่วไป => รายงานการประชุมสภา => Topic started by: 039 on July 02, 2017, 12:56:24 am

Title: รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
Post by: 039 on July 02, 2017, 12:56:24 am
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 31 ตุลาคม 2559
Download File PDF (http://www.maetanlocal.go.th/File/Plan2554/Reader.png) (http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/Niti-2559-2-1-Extra.pdf)

Download File PDF (http://www.maetanlocal.go.th/File/Plan2554/Zip.png) (http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/Niti-2559-2-1-Extra.rar)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/CCI_000165.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/CCI_000166.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/CCI_000167.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/CCI_000168.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/CCI_000169.jpg)

(http://www.maetanlocal.go.th/File/WebBoard/Report2559/CCI_000170.jpg)