ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

การควบคุมการแต่งผม พ.ศ.๒๕๕๕

 

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 

 

Open File PDF