ประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร ม. 9 14 พฤษภาคม 2564
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายก อบต.แม่ต้าน 23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายก อบต.แม่ต้าน 23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ถนน คสล. ม.6 - ม.7 9 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ถนน คสล. ม.6 - ม.7 28 มกราคม 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.2 ห้วยปางยาง 3 ธันวาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ศพด. 13 สิงหาคม 2563
ยกเลิกประกาศ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างสะพาน คสล.ม.1 บ้านทุ่งกากอก 22 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 15 กรกฎาคม 2563
ประกวดราคาจัดซื้อระบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 13 กรกฎาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ม.1 8 กรกฎาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 มิถุนายน 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนน คสล.ม.8 บ้านอู่หู่ 5 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน 2563 30 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ม.8 20 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างพนังกั้นดิน ม.7 20 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 13 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.7 13 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 10 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างพนังกั้นดิน ม.2 9 เมษายน 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน ม.7 2 เมษายน 2563
ประกาศเชิญชวน การประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกั้นดินฯ ม.7 2 เมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 มีนาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 มีนาคม 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 30 มีนาคม 2563
ประกาศเชิญชวน การประกวดราคาจ้าง ถนน คสล.ม.7 30 มีนาคม 2563
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินฯ ม.7 27 มีนาคม 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 27 มีนาคม 2563
ประกาศเชิญชวน การประกวดราคาจ้าง ถนน คสล.ม.1 27 มีนาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มีนาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ม.7 17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.7 7 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ม.8 7 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2563 31 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ถนน คสล.ม.1 23 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ถนน คสล.ม.8 23 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.6 23 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา โครงการขยายประปา ม.5 22 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.6 22 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.5 22 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.5 22 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 22 มกราคม 2563
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 บ้านห้วยแมงบ้ง 20 มกราคม 2563
ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.8 บ้านอู่หู่ 17 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 6 มกราคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2562 23 ธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 21 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 31 ตุลาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด1ตัน ขับเคลื่อน4ล้อ 16 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6ตัน 6ล้อ 13 สิงหาคม 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ขับเครื่อง4ล้อฯ 1 สิงหาคม 2562
ยกเลิกประกาศ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันขับเคลื่อน4ล้อฯ 25 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อฯ 10 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 4 กรกฎาคม 2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8 บ้านอู่หู่ 10 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8 แกละบือโจะ 10 พฤษภาคม 2562
ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 4 พฤษภาคม 2562
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 4 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 5 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ถนน คสล.ม.8 13 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ถนน คสล.ม.7 13 มีนาคม 2562
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 22 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 9 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ฯ 14 ธันวาคม 2561
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 11 ธันวาคม 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 12 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 12 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 8 พฤศจิกายน 2561
การรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) 29 ตุลาคม 2561
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 29 ตุลาคม 2561
ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต พ.ศ.2562 16 ตุลาคม 2561
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น พ.ศ.2562 1 ตุลาคม 2561
ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน พ.ศ.2562 1 ตุลาคม 2561
ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี พ.ศ.2562 1 ตุลาคม 2561
การกำหนดเกณฑ์การใข้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2562 1 ตุลาคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 1 ตุลาคม 2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ปรับปรุงต่อเติมอาคารฯ 6 กันยายน 2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 4 กันยายน 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 4 กันยายน 2561
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง ถนน คสล.ม.8 16 สิงหาคม 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนส่วนกลาง 16 กรกฎาคม 2561
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกดีเซล ขนาด1ตัน โดยวิธีคัดเลือก 2 กรกฎาคม 2561
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2651 21 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการ ถนน คสล.ม.10 พะบอเรโค๊ะ 9 พฤษภาคม 2561
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง ถนน คสล.ม.10 พะบอเรโค๊ะ 27 เมษายน 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการ ถนน คสล.ม.10 พะบอเรโค๊ะ 18 เมษายน 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 13 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.7-ม.8 13 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 13 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 13 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 13 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ยกเลิกประกาศ สอบราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.10 12 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ยกเลิกประกาศ สอบราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.10 12 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.4 7 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 31 มกราคม 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 31 มกราคม 2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 30 มกราคม 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะโข๊ะบิ๊ 29 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 23 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 23 มกราคม 2561
(ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ม.4 บ้านตะโข๊ะบิ๊ 22 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 16 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉาพะเจาะจง 9 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ 9 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ 22 ธันวาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 20 ธันวาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 19 ธันวาคม 2560
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14 ธันวาคม 2560
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) 14 ธันวาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารกลางวันฯ 13 ธันวาคม 2560
ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560 10 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 9 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 1 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ เรื่อง เปิดเผยข้อมูล ราคากลาง โครงการปรับปรุงบ้านพักฯ 31 ตุลาคม 2560
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 29 กันยายน 2560
ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2561 29 กันยายน 2560
ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 4 สิงหาคม 2560
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2560) 31 กรกฎาคม 2560
ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.แม่ต้าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 25 กรกฎาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 17 กรกฎาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน 14 กรกฎาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 11 กรกฎาคม 2560
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 21 มิถุนายน 2560
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดหาพัสดุฯ 27 เมษายน 2560
ประกาศ เรื่อง ที่มาของการกำหนดราคากลางและวีธีการคำนวณราคากลาง คสล.หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปูแกง 21 มีนาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริการงานด้วยความสุจริต 28 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 16 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 16 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 8 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 7 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 31 มกราคม 2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 26 มกราคม 2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 25 มกราคม 2560
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง 10 มกราคม 2560
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 30 ธันวาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ที่มาของการกำหนดราคากลางและวีธีการคำนวณราคากลาง คสล.หมู่ที่ 3 บ้านตะพิโจ 26 ธันวาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ที่มาของการกำหนดราคากลางและวีธีการคำนวณราคากลาง คสล.หมู่ที่ 3 บ้านมะโอโกร 26 ธันวาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 7 ธันวาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ที่มาของการกำหนดราคากลางและวีธีการคำนวณราคากลาง คสล.หมู่ที่ 2 บ้านลำร้อง 6 ธันวาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ที่มาของการกำหนดราคากลางและวีธีการคำนวณราคากลาง คสล.หมู่ที่ 3 บ้านแม่ต้อคี 6 ธันวาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 14 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 8 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ 2559 21 ตุลาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ 2559 21 ตุลาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ประปาภูเขา ม.9) 5 กันยายน 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ลานอเนกประสงค์) 29 สิงหาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ฝายน้ำล้น.ม.8) 4 สิงหาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
(ปรับปรุงระบบประปาภูเขา)
31 มิถุนายน 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ถนน คสล.ม.3) 23 มิถุนายน 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (โครงการต่อเติม
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ)
18 พฤษภาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ถนน คสล.ม.6) 10 พฤษภาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ถนน คสล.ม.4) 29 เมษายน 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ถนน คสล.ม.10) 10 เมษายน 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ถนน คสล.ม.7) 21 มีนาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ถนน คสล.ม.1) 16 มีนาคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ถนนคสล.ม.2) 15 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 26 มกราคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 8 มกราคม 2559
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 21 ธันวาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (สนามกีฬาฯ) 9 ธันวาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 30 พฤศจิกายน 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง (ปรับปรุงบ้านพัก) 16 ตุลาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายก ปฏิบัติราชการฯ 1 ตุลาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดฯ ปฏิบัติราชการฯ 1 ตุลาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดฯ ปฏิบัติราชการฯ 1 ตุลาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัด ปฏิบัติราชการฯ 1 ตุลาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน 16 ตุลาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาซื้อรับส่งวิทยุ (ครั้งที่ 2) 14 กันยายน 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาซื้อรับส่งวิทยุ 28 สิงหาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 14 กรกฎาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 20 พฤษภาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 20 พฤษภาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) 24 เมษายน 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 1 เมษายน 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 31 มีนาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 30 มีนาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) 25 มีนาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 9 มีนาคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 9 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 30 มกราคม 2558
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 20 มกราคม 2558
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนน คสล. 28 ตุลาคม 2557
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนน คสล. 24 ตุลาคม 2557
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 4 มีนาคม 2557
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 4 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 25 ตุลาคม 2556
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 14 ตุลาคม 2556
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบ 17 มกราคม 2556
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 15 ตุลาคม 2555
เปลี่ยนแปลงการเปิดซองสอบราคาตามโครงการงานก่อสร้างฯ 6 กันยายน 2555
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 24 สิงหาคม 2555
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 30 กรกฎาคม 2555
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 16 กรกฎาคม 2555
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 5 กรกฎาคม 2555
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 1 มีนาคม 2555
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 15 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ 6 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศ เรื่อง ประมูลราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกเทท้ายฯ 20 กันยายน 2554
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ฯ 19 กันยายน 2554
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ถนน คสล. ม.3) 3 สิงหาคม 2554
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 22 เมษายน 2554
ประกาศ เรื่อง ผลสอบราคาจ้าง 10 มีนาคม 2554
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 21 กุมภาพันธ์ 2554
ประกาศ อบต.แม่ต้าน เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายก ปฏิบัติราชการฯ 29 พฤศจิกายน 2556